Du är här: Home Corporate Finance

tisdag22 oktober 2019

Varför välja oss?

UCCU erbjuder innovativa tjänster till konkurrenskraftiga priser. Vi strävar alltid efter att ge bättre villkor och skapa mer kundnytta än våra konkurrenter.

Vad kan vi erbjuda?

Vårt utbud omfattar allt inom corporate finance och garantiställande. UCCU är registrerat hos Finanstilsynet.

Fördelar

Vårt team innehar gedigen kompetens. Vi skräddarsyr våra tjänster så att de passar varje enskild kund.

Corporate Finance

Vi erbjuder företagsrådgivningstjänster. Genom våra tillstånd, kompetenta medarbetare och vårt nätverk erbjuder vi ägare, styrelser och företagsledningar följande konsulttjänster:

- Private Placements

- Publika emissioner

- Obligationsemissioner

- Utgivning av konvertibla skuldebrev

- Förvärv och samgåenden

- Annan finansiell rådgivning rörande kapitalstruktur

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan göra för ert företag.